יוספה טל


  • 03-01-2017

גוף האדם הוא ישות מופלאה. אתר PhysioPlexity יתמקד באחת ממערכות הגוף, רשת הפאשיה (Fascia) ורקמות החיבור.