הרב לייטמן


  • 15-02-2017

ללא תבנית, כמה הרב לייטמן הקרנת עתיד חיובית לעקוב, אין לנו סיכוי בתחילת