arbel-arc


  • 05-08-2017

נוסף על כך, עיצוב פנים עבור דירות יוקרה הוא עיצוב של חללים גדולים ומורכבים מבחינה אסתטית, ולכן עוד יותר מתבקש להעסיק מעצב פנים מקצועי שיידע לעצב את החללים הללו בהתאם. חלל גדול שלא מעוצב כראוי יראה עוד פחות יוקרתי מאותו עיצוב בדירה קטנה יותר. מעצב פנים במרכז עם ניסיון בעיצוב דירות יוקרה יידע לממש את הפוטנציאל הטמון בחלל הגדול של הדירה ולשדרג את העיצוב לרמה גבוהה יותר.