Romandogs


  • 12-08-2017

הרבה אנשים חושבים שאם הם קונים גזע מסוים של כלב אז הם יכולים להיות פתורים מהתהליך של אילוף גורים , כמובן שזה לא נכון ! חינוך גורים צריך להתבצע על כל כלב ולא משנה אם קניתם בורדר קולי או אם אימצתם פודל – בסופו של דבר, לכל כלב יש את פוטנציאל האילוף שלו ואם הוא לא מתבצע כמו שצריך אז הפוטנציאל הזה פשוט לא יממוש.