מיטב דש קופות גמל


  • 08-11-2018

קופת גמל היא כלי השקעה בו המשקיע מאפשר לגוף המנהל את כספיו להשקיע על פי מומחיותו ועל פי שיקול דעתו (ללא חיוב מינימלי של השקעה באפיק כזה או אחר).