composedoc


  • 05-11-2019

Composedoc הינה מערכת חדשנית ופורצת דרך המספקת פתרון אינטגרטיבי להנגשת מסמכים ולניהול, יצירה ומשלוח של מסמכים וטפסים דיגיטליים מקוונים. המערכת מתאימה במיוחד לארגונים בינוניים וגדולים, ומהווה עבורם כלי עבודה נוח ואפקטיבי.