אחותי גרה בתקוע


  • 24-03-2005

מעשה באחד שאחותו גרה בתקוע.

שאל אותו חברו: "להיכן אתה נוסע לשבת?"

אמר לו: "לתקוע לאחותי..."