זין עם כיפה


  • 24-03-2005

שאלה: "למה יש לזין כיפה?"

תשובה: "כי הוא נכנס למקום קדוש..."