דלת של פרסי


  • 24-03-2005

שאלה: "מה פרסי רושם על הדלת שלו?"

תשובה: "מי שבא ברוך הבא מי שלא בא ברוך השם..."