ביבי ושרה יושבים במסעדה.


  • 24-03-2005

ביבי: סטייק בבקשה.
המלצר: ומה עם הפרה המשוגעת?
ביבי: היא כבר תזמין לבד.