קזינו בירחו


  • 24-03-2005

דוד לוי ביבי נתניהו ואהוד ברק
נוסעים לקזינו בירחו,
בדרך הם עוצרים לקנות
שתיה ממכונת פחיות דוד לוי יצא שם שני שקל במכונה יוצא
פחית שם עוד שני שקל במכונה יוצאת עוד פחית
וכך הלאה עד שביבי וברק צועקים עליו
שיבוא אז הוא אומר להם חכו רגע אתם לא רואים
שמשחק לי המזל