:) :)


  • 28-03-2005

איך הומו דופק בחורה? -- פשוט הוא לא בא לפגישה...........