2 מגמגמים... חזק


  • 28-03-2005


2 מגמגמים נפגשים דוד אומר: אא..תה יו.. יו.. דע..... אני כבר ל.. ל.. לא מ..מ..גמגם! חיים עונה לו ג..גם אני ה..הפ..סקתי לגמ..גם. החליטו לעשות תחרות מי מגמגם פחות כשהוא קונה סיגריות.
הגיעו לפיצוחיה דוד אומר
" ג..ב..רת, תני לי ב..ב..בבקשה ח..ח..חפיסת מל..מל..בורו!.
המוכרת נותת לו והוא מחייך מאוזן לאוזן. חיים עמד עם השעון כסטופר ואומר: 13 ש..ש..שניות זה מ..מ..מ..הר מ..מ..מ..אד.
חיים פונה למוכרת ואומר: תני לי ב..בב..קשה קופ..קופסת קאמל? ומסתכל בחברו מאושר כאילו זכה! המוכרת.............. שואלת אותו
" אדוני רוצה עם פילטר או בלי פילטר?
חיים:" ב..ב..ב..ב..ב....ב..ב...ב...ב...ב..ב בת זונה!".