בדיחה


  • 15-04-2006

על דלת כניסה של פרסי,היה כתוב מי שבא ברוך הבא,ומי שלא בא ברוך השם