מראה של קסמים


  • 16-05-2006

שלוש בנות אחת עם שער שחור השניה ג'נג'ית והשלישית בלונדינית.
שלושתן הולכות למראה והמראה אומרת להן שכול אחת תגיד מה היא חושבת על עצמה והם היא משקרת היא תעלם , השחורה אמרה אני חושבת שאני יפה אז היא נעלמה ,אז הג'נגית אומרת שהיא חושבת שהיא חכמה והיא נעלמת והבלונדינית אומרת:"אני חושבת... והיא נעלמת