אחוות הרייקי


  • 19-06-2006

קהילת הרייקי בישראל
החזון להאיר את דרך הרייקי,
בדרך אחוות הקהילה והגשמה בדרך המודעות והתודעה