''הכפפה''


  • 31-12-2006

איש מוזר הולך ''לרופא'' והרופא מגלה שיש לאיש 5 עברי מין....
הרופא אומר ואוו זה נהדר תגיד איך יושב עליך ''המכנס''?
האיש: מצויין כמו כפפה...