מסגרת לתמונה פרסי


  • 06-01-2007

ש: למה פרסי מצטלם ליד חלון
ת: כדי שהיה לו מסגרת לתמונה