שתי גושי עצירות הולכים לשדוד בנק...


  • 06-01-2007

שתיי גושי עצירות הולכים לשדוד בנק.. בדרך הם פוגשים בגוש לשלשול , נידש אליהם הגוש שילשול ואומר להם אפשר להצטרף אחים שלי ? "לא אתה לא מספיק קשוח"