עיוור וצולע


  • 06-01-2007

שיחה בין עיוור לצולע:
העיוור: איך הולך?
הצולע: כמו שאתה רואה.