בדיחת קרש !


  • 20-03-2007

איך יחצה הברווז את הנהר? בעזרת הקרש של הבדיחה