פרסי


  • 28-06-2007

למה פרסי שם שטיחים בכל הבית?
כי עם היפול לאחד האורחים שקל הם לא ישמעו