urlPack


  • 19-10-2007

שירות זה מציע פיתרון פשוט ויעיל לקיצורם של קישורים ארוכים. ניקח לדוגמה מצב בו, ברצונך לצרף להודעה בפורום קישור כלשהוא, אך הודעתך מוגבלת למספר תווים קבוע מראש. הקישור שברצונך להוסיף הוא ארוך ותופס את מרבית ההודעה. שירות זה בא לתת מענה לבעיה, ומאפשר לך להפוך את הקישור הארוך לאחד קצר. נסה את השירות והעבר אותו לאחרים, כך שכולם יוכלו להעזר בו.