בתקופה הקודמת!


  • 29-12-2007

בתקופה הקודמת לא היה דורדורנט איך ידעו זאת ?
לפי הכתוב :" וירם משה את ידו וכל העמלקים ימותו "