בדיחה


  • 22-01-2008

מה דומה בין פיל לתות?
שניהם אדומים חוץ מהפיל