הגן האולימפי


  • 13-02-2008

הגן האולימפי-מסגרת חינוכית איכותית שמטרתה לקדם את הילד מבחינה קוגנטיבית ומוטורית