אי.אר.אן - ERN הבטחת פירעון צ'קים


  • 28-02-2008

שירותי צ'קים לחברות. הבטחת פירעון צ'קים,
שיקים לא חוזרים, לכל צ'ק שאושר יש כיסוי. באמצעות אי.אר.אן צ'קים חוזרים להיות אמצעי תשלום בטוח.