פיל ופרפר


  • 08-03-2008

היה פיל ופרפר הפרפר אמר שנינו מתחילים באות פ הפיל אמר דפקה לי קוראים לי נחום