שופט בבית משפט בניו יורק, מטפל בעניין הגירושין של זוג יהודי.


צור קשר