מה משותף?


  • 11-07-2008

מה משותף למחש ולמדוזה? שניהם צורבים