מה משותף?


  • 11-07-2008

מה משותף למחשב ולמדוזה? תשובה: שניהם צורבים