רוצה אתר אינטרנט בחינם ?
צ'ילר קירור מים
מערכת קירור מים למכונות הזרקה / ליזר וציוד הדורש קירור מים
מערכת חדשה כולל משאבת סיחרור מערכת פיקוד ובקרה מושלמת KPST 18 KW
מסך לד אלקטרוני
למכירה שלט לד אלקטרוני במידה סטנדרטית בצבע אדום עוצמת הארה גבוה. שלט לד לחלון ראוה לכתיבת טקסטים אפשרות עד 1200 טקסטים+תוכנת הפעלה פשוטה.
משקלים אלקטרונים
חברת מאזני וינטר מספקת את השרותים הבאים:
-ייצור כל סוגי המאזניים ומשטחי שקילה.
-מכירת כל סוגי מאזניים ומשקלים.
-תיקון כל סוגי המשקלים,משטחי שקילה וראשי שקילה.
-התקנת כל סוגי המשקלים כולל משטחי שקילה בבור ומכלים.
-חציבה וחפירת בור לפי מידת משטח השקילה.
-כיול משקלים.
-הסבת משקלים מכניים.
-תחזוקה שוטפת של כל סוגי המאזניים ומשטחי שקילה.

בטיחות בעבודה-אריאל בטיחות בעבודה
אריאל בטיחות ואיכות הסביבה בע"מ מתמחים ב:
* ממונה בטיחות,מנהלי עבודה ומהנדסים עבור:מפעלים,ארגונים,מוסדות חינוך ועוד...
* הדרכות בטיחות ב:כיבוי אש,גובה,בטיחות כללית,בטיחות בעבודה,עזרה ראשונה,מצבי חירום,חומרים מסוכנים,נאמני בטיחות.
* פיקוח ושירותי ייעוץ עבור:ארגונים בתעשיה,אתרי בניה ע'י ממוני בטיחות מוסמכים ומנהלי עבודה.
* קצין בטיחות בתעבורה.
* בטיחות באירועים המוניים.
* כתיבת נהלי בטיחות מערכתיים לפי דרישת החוק ותקני ISO.
* בדיקה,תיקון,והדרכה של תנאי גיהות תעסוקתית.
* בניית תוכניות הדרכה ובטיחות:ביצוע ופיקוח על ישומה.
* ייעוץ בנושא בטיחות וגהות:לעובדים,ולמנהלים.
* תוכניות בטיחות אש.
* הכנת תיקי שטח ותיק מפעל (ע"פ מכ"ר 503).* ביצוע מבדקי בטיחות במוסדות חינוך-מוסמכים ע"י משרד החינוך.
* סקרי סיכונים.
*נהלי בטיחות אש.
הדרכת בטיחות לעובדים-אריאל בטיחות בעבודה
אנחנו מספקים כלים לשימוש העובדים להבנה והפנמה של מהות סביבת עבודה בטוחה ונכונה!
ההדרכות מתבצעות בשירות אישי עד ללקוח למפעל/אירגון.
הדרכת עובדים הרצאה או השתלמות לוקחת ביין 90 דקות עד 6 שעות ומקנה לעובדים ידע,ותקנות
לניהול סביבת עבודה בטוחה.
נושאי ההדרכה ניתנים לתיאום בהתאם לדרישת החברה.
הדרכת בטיחות למנהלים-אריאל בטיחות בעבודה
אנחנו מספקים כלים לשימוש המנהלים להבנה והפנמה של מהות סביבת עבודה בטוחה ונכונה!
ההדרכות מתבצעות בשירות אישי עד ללקוח למפעל/אירגון.
הדרכת עובדים הרצאה או השתלמות לוקחת ביין 90 דקות עד 6 שעות ומקנה למנהלים ידע,ותקנות
לניהול סביבת עבודה בטוחה.
נושאי ההדרכה ניתנים לתיאום בהתאם לדרישת החברה.
ממונה בטיחות בעבודה: תפקידו המרכזי להגן על הארגון ועובדיו וליצור סביבת ...
ממונה בטיחות -אריאל בטיחות ואיכות בעבודה בע"מ תפקידים ותחומיי אחריות:
* איתור מפגעי בטיחות וגהות ויידוע המעביד.


* הגנה על החשוב מכל יצירת סביבת עבודה נכונה לבטחון העובדים.
* חסכון בהקמה ותפעול מערך בטיחות פנים ארגוני.
* לקדם תכנית בטיחות מקיפה שתסייע לעובדים לרכוש מיומנות עבודה בטיחותית.
* הדרכה והסדרת נהלים והוראות בטיחות בתהליכי עבודה,מתקנים,חומרים,ציוד.
* חסכון כלכלי באמצעות הקטנת כמות תאונות העבודה,ימי היעדרות ונזקי רכוש.
* חקירת תאונות עבודה ומציאת דרכים למניעת תאונות חוזרות.
* סימון חומרים,ציוד,ותהליכי עבודה מסוכנים והתקנת שילוט לשימוש בציוד מגן אישי.
* בניית מערך בטיחות מתקדם ומעודכן:פיקוחו ויישומו.
* צמצום חשיפה לתביעות משפטיות.
* לוודא תיקון של ליקויים שאותרו.
* הפסקת עבודה במקרים קיצוניים של סכנת חיים ודיווח מידי למעביד.
* הפקת תכנית לתרגול מצבי חירום בעבודה וישומה בשיגרת העבודה.
פרסם מודעה בלוח

קטגוריות

לחץ להצג אפשרויות נגישות נגישות