*שם פרטי
*שם משפחה
*מס' תעודת זהות
צרף צילום תעודת זהות
*צרף תמונה
*תאריך לידה
מין
*מצב משפחתי
*רחוב ומספר בית
*עיר/ישוב
טלפון בבית
*טלפון נייד
דוא"ל
הכשרות נוספות
*הריני מאשר/ת את התקנון שמצוי בידי משרד ארגון "חברים-חסד וסיוע לזולת" ומתחייב לפעול על פיו.