העלאת תעודת הכשרה
צרף/י תעודת הכשרה
שלח/י צילום של תעודת ההכשרה למייל info@c-market.co.il
שלח/י העתק של תעודת ההכשרה לפקס 1539-7880552
ההרשמה תאושר עם הצגת תעודת ההכשרה בלבד