מה זה כלב?
צעצוע
יצור חי שמסתדר לבד
יצור ידידותי מאוד לאדם שצריך לטפל בו
תוצאות