אתם רוצים שטיק טאק יחזור ?
כככככן ! אני מחכה לזה בבבקשה ישלו סיכווווי עענק !
אני רוצה אבל אין לו כברר כ"כ סיכויים להצליייייח !
לא כ"כ אכפפת לייי ....
הוווא לא יצליייח לא שווה לך לפתוח ולהשקיע
אתר טיק טאק הוא מכוווער ואני לא יגלווש בווו והוא לא מצליח
תוצאות