כן, בטח!
לא, לא צריך
שישקבב. זאת אומרת, אולי.
תוצאות