האם התחסנת
בוודאי! כמו שגדולי הדור המליצו
עדיין לא אבל אתחסן בהמשך
לא אני מפחד
תוצאות