אודותי - כולל האני המאמין הטיפולי שלי    שרותינו    שאלות ותשובות באשר למהו טיפול וכן תשובות לשאלות במסגרת ניהול פורום פסיכולוגים     מכתבים שקבלתי ממטופלים לאחר סיום הטיפול    הטיפול הפסיכודינמי

        דבי ז'ולטי                                                            Debby Zulti   
         פסיכולוגית קלינית בכירה          Senior Clinical Psychologist
         בירושלים                                                           in Jerusalem   
                                       
                        ליצירת קשר: 054-4713897 

                            פסיכותרפיה למבוגרים ומתבגרים

                       קליניקה פרטית, שכונת רמות ב', ירושלים

            *   פסיכולוגית קלינית בכירה ומדריכה מוסמכת בפסיכותרפיה לנוער  
                 ומבוגרים מכל המגזרים
            *   
עובדת בירושלים בקליניקה פרטית בשכונת רמות ב'
            *   דוברת עברית ואנגלית ברהיטות
            *  ניסיון מקצועי (בנוסף לטיפול פסיכולוגי והדרכה פרטיים)
                  - 
פסיכולוגית קלינית אחראית במחלקת אשפוז יום בחטיבה
                    הפסיכיאטרית בבי"ח ע"ש שיבא 
                  - פסיכולוגית קלינית בקליניקה פרטית לטיפול פסיכולוגי בנוער
                  - עבודה עם קופ"ח כללית במשך 8 שנים
                  - מנהלת פורום פסיכולוגי באינטרנט (מתן תשובות לשאלות) במשך 3 שנים
              
                        Psychotherapy for Adults and Adolescents
                              Private Clinic, Ramot B,
Jerusalem
 
        Senior Clinical Psychologist & Certified Supervisor *                    
  for adults and adolescents of all sectors                           
 Practices in Jerusalem in private clinic In Ramot B *     
             
Fluent in English and Hebrew *                   
  Professional Experience                      
(in addition to psychotherapy and supervision)
                       
  Head clinical psychologist of day-care Department in -                     
Psychiatric Division of Shiba                            
                    Clinical Psychologist in private Clinic for adolescents -                            
  Private clinical psychologist for Kupat-Holim Clalit for 8 years
-                            
 Head of psychological forum on internet (answering questions)  
-                    
for 3 years      
                   

                                         
                                          

                            
 הגישה הטיפולית שלי 
                                (מבוססת על הגישה הפסיכודינמית - 
                                 ראה עמוד: הטיפול הפסיכודינאמי)

             *  הקשבה מתמדת פנימית ועמוקה למטופל  
             *  עבודה משותפת עימו לכל אורך הדרך:  
             *  הגדרת הקשיים והמאוויים,
             *  הבנת הרגשות העומדים בבסיסיהם,
             *  גילוי תובנות מחד ופרספקטיבות חדשות מאידך,
                       
               כשכל אלה מטרתם להביא לשינוי וצמיחה
                                 My Therapeutic Approach                                   
            (Based on Psychodynamic Therapy - see relevant page)                       
                    
                         Working together all along the way  *                    
        Defining client's both difficulties and desires  *                   
  Understanding of the emotions lying underneath  *                         
           Discovering insights and new perspectives  *                     
       
                     
.All geared towards change and growth               

                                 האני המאמין הטיפולי
שלי:


ה'אני מאמין הטיפולי שלי' מעוגן בהבנה, שבבסיס קשייו של אדם קיימים רגשות ותפיסות, שאינם בהכרח מודעים לו וכי בגילויים ובהבנתם בעזרת המטפל, המטופל, יחד עם מטפלו, ממשיכים במסע של מציאת הדרך להתמודד עם קשייו ולהתגבר עליהם, כשתוך כדי מסע זה המטופל גם עובר תהליך של צמיחה ובנייה של עצמו.

אני מאמינה, כי הרבה מהקשיים, שהמטופל מביא עמו לטיפול, נובעים ממה שעבר בתקופות קודמות בחייו, בעיקר במה שקשור למשפחתו הגרעינית. לכן אני רואה חשיבות מכרעת בתחילת כל טיפול לשמוע מהמטופל על ההיסטוריה שלו, כמובן כפי שהוא חווה אותה. 

לרוב, תוך כדי סיפור ההיסטוריה, עולות תובנות הן מצד המטופל והן בעזרת המטפל. תובנות אלה שופכות אור על קשייו של המטופל, מה שיכול כבר בפגישה ראשונה להעניק למטופל תחושה, כי קיימת תקווה, שבעזרת המטפל יוכל להשתחרר ממצוקתו.

המשך הטיפול מכוונן לגילוי הרבדים העמוקים יותר של ההיסטוריה האישית של המטפל וכן לזיהוי והבנת הרגשות, העולים אצלו הן מתוך ההיסטוריה שלו והן מהמצוקות, אותן הוא מביא לפגישות.

עם זאת, מאחר ואני מכווננת את עצמי הן לצרכיו והן ליכולותיו של המטופל, אני נוגעת עמו רק באותם מקומות רגשיים אצלו, בהם אני חשה, כי הוא יכול ורוצה לנגוע ומניסיון בהחלט ניתן לא פעם להסתפק בגילוי והבנת הרגשות העכשוויים של המטופל, העומדים בבסיס קשייו.

ובהיות מכווננת לצרכי המטופל, בפעמים, בהן אני חשה, כי המטופל זקוק לכך, אני משלבת גישה מעשית, כשאני יכולה להיות מאד ישירה - כמו במתן הכוונה, כמובן דרך הבעתה כחוות דעת מציד וכהצעה עבורו.

תנאי בסיסי לעבודה עם המטופל הינו יצירת אמון מצד המטופל כלפי בהיותי לחלוטין בעדו, דבר, שמנחה אותי לכל אורך הטיפול.

אני גם מאד מאמינה בחשיבותה של התייחסות אישית מצידי למטופל, כשאינני חוסכת במתן עידוד, חיזוק, הבעת הערכה והתפעלות מהצעדים ומהתהליך שהמוטפל עושה עם עצמו - דרך, הכרוכה בלקיחת אחריות על עצמו ועל חייו - כשהוא מגייס לשם כך אומץ לב לפתוח את עצמו לגיליים עצמיים, העשויים להיות כלל וכלל לא קלים.

ונקודה אחרונה: חשוב לי עד מאד להעביר למטופל, שהוא ואני שותפים מלאים לעבודה הטיפולית. אדגים: אני משתפת את המטופל (כמובן בהתייחס ליכולות שלו לקבל) ברגשות ומחשבות, העולים בי בתגובה למה שאני חווה ממנו ומפנה אותם אליו כשאלה. בכך אני מבהירה לי, כי אני מעניקה חשיבות עליונה למה שהוא עצמו מרגיש וחושב ולכן - למי שהוא. בכך אני מאפשרת לו להתחבר אל עצמו - אל ה'אני האמיתי שלו' - בעיני, אחד היסודות החשובים ביותר בטיפול.
כשמטופל אלי מגיע 
בפניו אני תחילה    
את כובעי מורידה,  
שכן יודעת אני היטב, 
כי כלל אין זה מובן מאליו,
שאדם יכיר בקשייו.

ומשזאת אכן עשה 
ואף את קשייו לפתור מבקש,       
הרי עבורי הוא אדם,    
שעל חייו וגורלו     
אחריות לוקח -       
בכל מאודו.          

או אז הוא גם       
את הדרך בפני פותח

למסע משותף,       
ארוך או קצר,         
כפי צרכיו.             

זהו מסע רצוף גילויים ותובנות חדשים,
המסייעים בידו        
להבין ולהכיר                          
 טוב יותר את עצמו  

על קשייו ולא פחות - על כוחותיו ויכולותיו.

ובעזרת התובנות והכוחות
ייבנו בו יכולות חדשות,
שלא רק תסייענה לו בפתרון קשייו,
אלא גם את הדרך תפתחנה בפניו
להתמודד עם אתגרים חדשים,
בהם יפגוש בהמשך החיים. 
 

                                 My Professional Code          

                      When a client at my door arrives   
          Chapeau to you" to him I say out loud"
                                      Since for one to admit 
                                               ,to his hardships 
                                     is nowhere to be taken 
                                                        .for granted   

      ,And when for himself he also seeks help
                                     respect and admiration 
                                              ,in me he inspires 
                                   ,as I see in him a person 
       ,whose responsibility for his life and fate 
                                              .he wishes to take

                                     And by thus for us both
                                              ,he opens the way
                   ,for a mutual journey to be started 
                              of which pace and direction
                                      according to his needs
                                                       .will be taken

                                         Our journey will entail
                            ,new discoveries and insights
                      enabling a deeper understanding  
                                    ,of himself to be reached
                                          both of his hardships
                              .and no less of his strengths

                                   And thus new capabilities
                                          ,in him will be created
                                             not only to be of aid
                ,in resolving his problems at present 
                                  but open the way they will 
           ,with new challenges with which to deal 
                                as my client now continues 
                                                           his journey
                                                           .on his own             דבי ז'ולטי, משעול עוזרד 18, רמות ב', ירושלים - 054-4713897 - debbyzulti@hotmail.com