בניית אתרים בחינם
 
הבית ספר שלי :
 
 
   דף הבית    כיתה א חשבון חיבור וחיסור עד 10    כיתה א תרגילי חיבור וחיסור עד 20    כתה א בעיות מילוליות    כתה א קריאה עם דן נפל    כתה א קריאה חיה רעה
   כתה ב הכרת המספרים בתחום המאה    כתה ב סדרות חשבוניות    כתה ב מבחן בחשבון    כתה ב כישורי שפה    כתה ג חשבון דפי עבודה    כתה ג בעיות מילוליות
   כתה ג חוג הפילוג    כתה ג סימיני התחלקות    כתה ג מספרים שליליים    כתה ג כישורי שפה
 
    דף הבית
    כיתה א חשבון חיבור וחיסור עד 10
    כיתה א תרגילי חיבור וחיסור עד 20
    כתה א בעיות מילוליות
    כתה א קריאה עם דן נפל
    כתה א קריאה חיה רעה
    כתה ב הכרת המספרים בתחום המאה
    כתה ב סדרות חשבוניות
    כתה ב מבחן בחשבון
    כתה ב כישורי שפה
    כתה ג חשבון דפי עבודה
    כתה ג בעיות מילוליות
    כתה ג חוג הפילוג
    כתה ג סימיני התחלקות
    כתה ג מספרים שליליים
    כתה ג כישורי שפה

תרגולון – תרגילי חשבון לכיתה ג

 

 


סדר פעולות

 

1 + 1 + 5 * 2 =

6 : 3 + 4 =

2  + 4 * 3 =

1 * 2 + 5 =

3 * 1 + 4 * 2 =

2 : 2 + 5 =

5 – 1 * 2 =

4 * 3 + 5 =

6 + 1 – 1 =

5 * 5 + 5 * 5 =

7 – 1 + 2 * 4 =

1 * 8 + 6 : 3  =

2 – 2 + 0 * 5 =

4 - 2 + 6 * 3 =

8 + 1 * 3 =

2 * 2 + 6 : 6 =

 

 

9 * 4 + 1 =

3 * 9 – 6 - 4 =

3 + 2 - 1 * 2 =

1 - 1 + 7 : 7 - 3 =

4 + 2 * 8 – 10  =

2 : 2 + 7 * 6 + 1 =

5:5 + 2 * 6  =

3 * 5 + 7 – 4  =

6 * 9 + 2 * 5 =

1 – 1 * 0 +  8 =

7 - 3 + 2 * 8 =

2 + 8 + 3 * 3 =

8 : 4 + 2 : 2 =

1 * 1 + 9 * 0 =

1 * 10 + 3 * 8 =

0 * 5 + 1 =

2 * 9 + 3 : 3 =

0 + 2 * 4 - 3 =

3 - 2 + 5 =

10 + 3 – 3 * 2 =

4 + 3 + 8 =

20 + 4  * 5=

5 + 3 * 4 =

40 + 5 * 6 : 2 =

6 * 8 -  3 * 2 =

70 + 6 : 3 - 20 =

7 * 7 + 3 * 7 =

80 - 7 : 7 * 5=

1 - 1 + 4 * 6 =

30 + 8 – 4 : 4 =

2 * 10 + 4 : 2 =

60 + 9 * 9 =

(3 + 4) * 5 =

(10 + 10) * 3 – 14 : 2 =

(4 + 4) * 8 - 3 =

(30 + 2) : 4 - 4 =

(5 – 4 ) * 2 + 2 : 2 =

22 – 8:(4 + 4) + 1 =

 

 

12 + 3 * 3 – (12 + 3) =

5 * (6 – 1) + 8 * 4 =

15 – (4 + 5) + 8 * 5 =

100 – 9 * 9 – 3 * 2 =

35 + 4 – 2 + ( 10 – 2) =

55 + 2 * 10 – 30:3 =

20 – 2 * (4 : 2) : 2 =

7 * 8 – 3 * 4 + 12 =

50 + 5 * (20 : 5) : 2 – 30 =

8 * 8 – (5 + 4) + 3 =

70 – 20 : 5 + 6 * (6 – 6) =

(6 + 5)*2 + 4 – 1 =

2 * (3 + 2 ) + 65 =

(8 - 4):2 + 5 + 6:3 =

10 : ( 15 : 3) + 15 =

9 * 9 – 10:2 – 2 =

30 : 6 + 2 * (5 – 1) =

4 * 8 + 4 + 5 * 10 – 10 =

50 + 40 – 10 : 5 =

20 + 3 * 3 – 12 : 4 =

70 – 50 : 5 + 2 * 9 =

30 + 30:10 + 10 * 2 =

2 * 2 * (3 – 1) – 1 + 4 =

40 – 20 : 2 + 5 * 9 =

12 + 15 : 3 – 18 : 6 =

8 + 7 – 12 : ( 4 + 2) + 1 =

(5 + 2) * 7 + 16 – 4 =

25 + 29 – 4 * 8 =

9 * 9 + (12 – 8) * 4 : 8 =

8 + 67 + 2 * 6 – 8 * 9 =

8 + 4 – 8 : 4 + 6 * 6 =

28 : 4 * 3 – 12 : 2 =

6 * 7 + (25 – 18) * 2 =

(35 – 5) : 6 + 6 * 6 – 2 + 4 =

 

 

8 * 6 – 18 + 25 : 5 =

7 * 6 – 15 : 3 =

6 – 4 * 1 + 5 * 8 : 2 =

25 + 18 : 6 – 3 * 3 =

20 – 20 : 5 + 5 * 8 – 10 =

7 * 7 – 14 : 2 + 3 * 7 =

30 + 18 : 3 – 2 * 9 =

7 * 9 - 25 : 5 =

5 * 6 + 18 – 4 * 4 =

12 : 4 + (2 * 3) – (2 - 2) * 100 =

(12 - 8) * 6 + 15 + 5 =

5 – 3 + (3 + 6) * (4 -2) =

(10 + 11) : 3 + 22 – 18 =

4 + 5 * 2  * 3 – 10 =

14 + 10 : 5 =

3 * 7 + 25 : 5 =

(25 – 19) : 2 + 35 =

16 : 4 – 2 + 3 * 8 =

(24 + 25) : 7 + 4 * 5 + (10 - 4) * 3 =

12 : 4 + (8 - 5) * 7 – 10 =

  היכנס לעריכת כותרת תחתונה לשינוי טקסט זה