x
בניית אתרים בחינם
Hosted by ImageHost.org
 
* העיצוב הוכן ע"י שירה *


8.5 | 13:54 D :
 
היי סליחה  שהאתר לא מתעדכן אני יעדכן אותו
מתי שאני יוכל בניתי אתר חדש של מריאנה אספוסיטו האתר פתוח כדי שתהנו בו ומי שלא לקח את הפרסים שיקח

 

 
 
 
 
 
 
 
   » ספיישל פתיחה יש סיכום [ =    פרסים מספיישל פתיחה    הגרלת 5 העיצובים
 
    ImageHost.org
    » דף בית | Mar Y Bren
    » פורום | Mar Y Bren
    »על המנהלת ועל האתר
    » לינקים
    » ע. קודמים
    » מישתתפות
    » זכינו
    » מתנות
    » שיאים
   
    » Mariana | מריאנה
    » ביוגרפיה
    » מדגמנת
   
    »branda | ברנדה
    » ביוגרפיה
    » מדגמנת
   
    » תחרויות
    » מאחורי מריאנה ישתוצאות
    »מאחורי אשלי טיסדייל ישתוצאות
    » פרסים
   
    » מבצעים
    » מדריכים בקרוב [ =
    » בוני אתרים בקרוב [ =
    » ספיישלים
   
 Hosted by ImageHost.org
Hosted by ImageHost.org
השלט:
Hosted by ImageHost.org
השלט הוכן ע"י שירה
 Hosted by ImageHost.org
מה יש בספישל?
מאחורי ה..
מצא את הכפתור
מיני מלכת היופי
 
מאחורי ה...
הפעם מאחורי ברנדה ומריאנה
1.2.3.
4.5. 6.
הרשומים:
1.שני מפופקרן
2.מיטל מעיר וירטואלית וניל
3.בתאל מפומה
4.אמיתי מהאחים ג'ונאס=זוכה
5.ענבל מדיף
6.מאיה מבנות הים
הפרסים:
מקום ראשון:
לוגו+רקע+סט
כול האחרים לינק
 Hosted by ImageHost.org
 
מצא את הכפתור
מי שצמוא את הכפתור מקבל
לוגו+רקע
הכפתור:
הוחבא
המוצאים:
1.ענבל מדיף בעמוד על המנהלות ועל האתר
2.שני מפופקרן מאחורי מריאנה
3.מיטל מעיר וירטואלית וניל במדריכים
 Hosted by ImageHost.org
מיני מלכת היופי
תילשחו את התמנוה הכי יפה של ברנדה אסניקר
מי שזוכה מקבל עיצוב שלם
כול השאר לוגו+רקע
עיצוב שלם כולל:
לוגו+רקע+סט+לינק+חיתמה+מפריד+כותרת
הרשומים
ענבל מדיף
שני מפופקרן
1_11.jpg (189 KB)
מאיב מבנות הים
מיטל מעיר וירטואלית וניל:
בתאל מפומה
הוזכה בתאל מפומה
 
 
 
Hosted by ImageHost.org 
סיכום
ענבל מדיף
לוגו+רקע
לוגו+רקע
לינק
 
שני מפופקרן
לוגו+רקע
לוגו+רקע
לינק
 
מאיה מבנות הים
לוגו+רקע
לינק
 
מיטל מעיר וירטואלית וניל
לוגו+רקע
לוגו+רקע
לינק
 
בתאל מפומה
עיצוב שלם
לינק
 
אמיתי מהאחים ג'ונאס
לוגו+רקע+סט
 
 
תילשחו פירוט עד ה17.4.09
ואגב הפוטושופ שלי מקולקל אז הפרסים קצת יתאכבו
מי ששלח פירוט מסומן ככה
מי שלא שלח פירוט מסומן ככה
מי שהפרס שלו מוכן מסומן ככה
 
 
» פרסים «
ספיישל פתיחה :
ענבל [ דיף ]
בתאל [ פומה ]
שני [ פופקורן ]
מאיה [ בנות הים ]
מיטל [ עי"ור וניל ]
אמיתי [ האחים גונאס ]

» מאחורי ה.. «
שני [ פופקורן ]
מיטל [טינקרבל]

בהכנה
מוכן/נעשה
מוכן חלקית
לשלוח פירוט
פירוט מחדש
» בקשות «
------------
מי שרוצה משהו ?
שיבקש ונכניס
» מטלת השבוע «
--------------
מטלת השבוע היא למצוא
את הפיקסל הזה:
הפרס:לוגו+רקע
 מיטל מטינקרבל
מצאה
 
» מיבצעים «
מיבצע 1
x הודעות x
• אולי יהיה מפעל הזמנות
 •בקרוב מלכת היופי
•כולם בשבוע הבא יושנת אצלי ילדה עוד פעם נו זאת הילדה הזאת שקוראים לה מורן כמו בשבוע הראשון של פסח וביום שני  נאי הולכת ללונה פארק תל אביב ביום ראשון אני הולכת למועדון ילדים כזה ואחר כך אני יודנת אצל סבא וסבתא שלי אז זה אומר שהיהי לי קצת זמן למחשב ביום רביעי חמישי ושישי וגם שבת זהו גמרתי
אה נכון חברה שלי יושנת אצלי ביום רביעי וחמישי אז חברה שלי קצת תהנה להיות איתי במחשב אז זה בסדר
 
קרדיט לזום על הלוח -
www.zoom.vix.co.il
 
 
 

 
 
 

גולשים באתר - שיווק באינטנרט