בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 לחץ לכניסה לפייסבוק
    
   פורום לתגובות.Forum feedback    צור קשר.Contact Us    תן שם לדף    תן שם לדף
 
    ראשי ............First
    אודותי - קשר עם האמן ................ To contact with the artist
   
    האמן דניאל אופיר .................... Artist Daniel Ophir
    הקדמה פרופסור חיים גבריהוIntroduction Pr.H. Gevaryahu
    ציורי התנ"ך................................ Bible paintings
    1-15 תנ"ך :הבריאה,אברהם,יוסף................Bible creation-Abraham-Joseph
    16-34 ........................................ תנ"ך: השבטים, יציאת מצרים...... Bible 12 tribes-Exodus
    35-47...................................... תנ"ך:-תקופת השופטים................Bible:- judges period
    48-56תנ"ך:-תקופת המלכים.......................................Bible;-kings period
    57-61-תנ"ך: המזלות, הנביאים...................................... Bible: constellations- the prophets
    62-79-תנ"ך: הנביאים................................... Bible: prophets
    80-84 - תנ"ך: חג פורים ...................................... Bible; porim festival
    85-87-4 תנ"ך: 12השבטים........................................Bible: the 12 tribes
    הגדה של פסח 1-12 ....................1-12 The Haggada
    הגדה של פסח 13-24 ................13-24 The Haggada
    הגדה של פסח - רשימת הציורים....................................... List of paintings Haggada
    הקדמה גברת רבקה כצנלסון Introduction R. Kazenelson
    ציורי ארץ ישראל .................................... Israel paintings
    1-32-ישראל: ירושלים, בית לחם............................................ Israel ; Jerosalem, Beth Lehem
    33-50 ישראל: חברון, תל אביב..................................... Israel : Hebron, Tel aviv
    51-68-ישראל: תל אביב - יפו............................................. Israel ; Tel aviiv jaffa
    69-86-ישראל: עכו,קיסריה, כינרת,גולן, מצדה, אילת,סיני..... Israel : Acre,Caesarea, Kinnereth, Golan, Masada, Elat,Sinai
    87-103- ישראל: מערות, אביב .................................. Israel : caves, spring
    104-121-ישראל: דמויות................................. Israel : Images
    122-140- ישראל: סמלים,עליה, מאבק,בנייה, חי, דומם .......................................Israel : symbols, imigration, struggle, building, creature
    המאבק על הארץ.......................Arab Israeli Conflict
    מלחמת העצמאות-........ Independence War
    מלחמת העצמאות-ציורים Independence War-Paintings
    מלחמת סיני..............................The Sinai War
    מלחמת סיני-ציורים............................................. The Sinai War-paintings
    מלחמת ששת הימים..................The Six Day War
    מלחמת ששת הימים- ציורים.............................................The Six Day War - paintings
    מלחמת יום הכיפורים ...............Yom Kippur War
    מלחמת יום הכיפורים ציורים............................................Yom Kippur War-paintings
    מלחמת לבנון הראשונה-...........Lebanon First War
    מלחמת לבנון הראשונה-ציורים.......................................Lebanon First War -Paintings
    מלחמת לבנון השניה-..............Lebanon Second War
    מלחמת לבנון השניה-ציוריםLebanon Second War-Paintings
    מבצע "עופרת יצוקה" בעזה.... Operation " cast lead " in Gaza
    מבצע "עופרת יצוקה" בעזה ציורים ........................... Paintings Operation "cast lead " in Gaza
    חגים ומועדי ישראל.......... Holidays of Israel
    מרכזי יהדות בעולם..................Central Judaism in the world
    בית כנסת ואתר הנצחה..A synagogue and amemorial
    עמוד זיכרון 2
    גלריה 1.ציורי התנ"ך ........... Galery1- Bible paintings
    גלריה 2-ציורי מלחמות ישראל ......................................Gallery 2 - Paintings of Israel's wars
    תערוכות ציורים........... Exhibition of paintings
    עיתונות ופרסומים ........... Newspapers & PeriodIcals
    דברים בשם אמרם ................ Letters & Writings
    ציוני דרך ...... ................ Mileston
    סרטים 1 תערוכות ציורים של האמן דניאל אופיר.........................Video 1 Exhibitions of Paintings - Daniel Ophir
    סרטים - 2 VIDEO הענקת אלבום "פנים חדשות לתנ"ך" Donation of the "Faces Of The Bible" Album
    סרטים - 3 VIDEO קטלוגים ציורים מלחמות ישראל, תנ"ך, הגדה Catalogues - Israeli wars, Bible,Haggada,
    סרטים -4 VIDEO מבראשית לקוממיות From Genesis to Independence
    סרטים -5 VIDEO חייו של אמן-דניאל אופירThe life of an artist - Daniel Ophir
    פורום לתגובות.Forum feedback
    צור קשר.Contact Us
 
 
 
 
 
 
 
 
ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת וחור ועטרת זהב גדולה ותכריך בוץ וארגמן והעיר שושן צהלה ושמחה: ליהודים היתה אורה ושמחה וששן ויקר: אסתר ח, טו-טז
 

Mordecai left the king's presence in royal robes of blue and white, with a magnificent crown of gold and a mantle of fine linen and purple wool. And the city of Shushan rang with joyous cries. The Jews enjoyed light and gladness, happiness and honor:                                            Esther-8,15-16                                                                            

  
 
                             
    

וביום עשרים וארבעה לחדש הראשון ואני הייתי על יד הנהר הגדול הוא חדקל: ואשא את-עיני וארא והנה איש-אחד לבוש בדים ומתניו חגרים בכתם אופז: וגויתו כתרשיש ופניו כמראה ברק ועיניו כלפידי אש וזרעתיו ומרגלתיו כעין נחשת קלל וקול דבריו כקול המון:           דניאל י, ד-ו        

             
 It was on the twenty-fourth day of the first month, when I was on the bank of the great river-the Tigris-that I looked and saw a man dressed in linen, his loins girt in fine gold. His body was like beryl, his face had the appearance of lightning, his eyes were like flaming torches, his arms and legs had the color  of burnished bronze, and the sound of his speech was like the noise of a multitude.                                                                                              Daniel, 10, 4-6                                                                                         
  
                                                                         
 
 והמלך כורש הוציא את-כלי בית-יהוה אשר הוציא נבוכדנצר מירושלם ויתנם בבית אלהיו: ויוצאם כורש מלך פרס על-יד מתרדת הגזבר ויספרם לשבצר הנשא ליהודה: ואלה מספרם אגרטלי זהב שלשים אגרטלי-כסף אלף מחלפים תשעה ועשרים: עזרא א, ז-ט                                                                         
 
King Cyrus of Persia released the vessels of the LORD'S house which Nebuchadnezzar had taken away from  Jerusalem and had put in the house of his god. These King Cyrus of Persia released through the office of Mithredath the treasurer, who gave an   inventory of them to Sheshbazzar the prince of Judah. This is the inventory: 30 gold basins, 1,000 silver basins, 29 knives.           Ezra,1,7-9                                                                                                              
 
 
 
 
 
ואצאה בשער-הגיא לילה ואל-פני עין התנין ואל-שער האשפת ואחי שבר בחומת ירושלים אשר המפרוצים ושעריה אכלו באש: ואעבר אל-שער העין ואל-ברכת המלך ואין-מקום לבהמה לעבר תחתי: נחמיה ב, יג-יד
I went out by the Valley Gate, at night, toward the Jackals Spring and the Dung Gate; and I surveyed the walls of  Jerusalem that were breached, and its gates, consumed  by fire. I   proceeded to the Fountain Gate and  to the King's Pool, where   there was   no room for the beast under me to continue.                
 Nehemiah 3, 13-14
                                                                  

     וירכיבו את-ארון האלהים על-עגלה חדשה מבית אבינדב ועזא ואחיו נהגים בעגלה: ודויד וכל-ישראל משחקים לפני האלהים בכל-עז ובשירים ובכנרות ובנבלים ובתפים ובמצלתים ובחצצרות: דברי הימים א יג, ז-ח


   They transported the Art of God on a new cart from the house of Abinadab; Uzza and Ahio guided the cart, and David and all Israel danced before God with all their might-with songs, Iyres, harps, timbrels, cymbals, and trumpets 

 1Chronicles 13,7-8
                          

לקבלת אינפורמציה על
 חג פורים הקש
For informationabout
 PORIM FESTIVAL press 

  

http://www.zooloo.co.il/more/purim/index.asp

 

 

http://www.zooloo.co.il/more/purim/purim_songs.asp

http://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=4518

http://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=3150

http://www.bazz.co.il/cat.phtml?leaf=1957

http://www.jafi.org.il/education/ivrit/corner/purim/


 
הציורים: כל הזכויות שמורות לאמן דניאל אופיר
Paintings:Copyright artist Daniel Ophir   


 


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


 
 
 
 
   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


כניסות