בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 לחץ לכניסה לפייסבוק
    
   פורום לתגובות.Forum feedback    צור קשר.Contact Us    תן שם לדף    תן שם לדף
 
    ראשי ............First
    אודותי - קשר עם האמן ................ To contact with the artist
   
    האמן דניאל אופיר .................... Artist Daniel Ophir
    הקדמה פרופסור חיים גבריהוIntroduction Pr.H. Gevaryahu
    ציורי התנ"ך................................ Bible paintings
    1-15 תנ"ך :הבריאה,אברהם,יוסף................Bible creation-Abraham-Joseph
    16-34 ........................................ תנ"ך: השבטים, יציאת מצרים...... Bible 12 tribes-Exodus
    35-47...................................... תנ"ך:-תקופת השופטים................Bible:- judges period
    48-56תנ"ך:-תקופת המלכים.......................................Bible;-kings period
    57-61-תנ"ך: המזלות, הנביאים...................................... Bible: constellations- the prophets
    62-79-תנ"ך: הנביאים................................... Bible: prophets
    80-84 - תנ"ך: חג פורים ...................................... Bible; porim festival
    85-87-4 תנ"ך: 12השבטים........................................Bible: the 12 tribes
    הגדה של פסח 1-12 ....................1-12 The Haggada
    הגדה של פסח 13-24 ................13-24 The Haggada
    הגדה של פסח - רשימת הציורים....................................... List of paintings Haggada
    הקדמה גברת רבקה כצנלסון Introduction R. Kazenelson
    ציורי ארץ ישראל .................................... Israel paintings
    1-32-ישראל: ירושלים, בית לחם............................................ Israel ; Jerosalem, Beth Lehem
    33-50 ישראל: חברון, תל אביב..................................... Israel : Hebron, Tel aviv
    51-68-ישראל: תל אביב - יפו............................................. Israel ; Tel aviiv jaffa
    69-86-ישראל: עכו,קיסריה, כינרת,גולן, מצדה, אילת,סיני..... Israel : Acre,Caesarea, Kinnereth, Golan, Masada, Elat,Sinai
    87-103- ישראל: מערות, אביב .................................. Israel : caves, spring
    104-121-ישראל: דמויות................................. Israel : Images
    122-140- ישראל: סמלים,עליה, מאבק,בנייה, חי, דומם .......................................Israel : symbols, imigration, struggle, building, creature
    המאבק על הארץ.......................Arab Israeli Conflict
    מלחמת העצמאות-........ Independence War
    מלחמת העצמאות-ציורים Independence War-Paintings
    מלחמת סיני..............................The Sinai War
    מלחמת סיני-ציורים............................................. The Sinai War-paintings
    מלחמת ששת הימים..................The Six Day War
    מלחמת ששת הימים- ציורים.............................................The Six Day War - paintings
    מלחמת יום הכיפורים ...............Yom Kippur War
    מלחמת יום הכיפורים ציורים............................................Yom Kippur War-paintings
    מלחמת לבנון הראשונה-...........Lebanon First War
    מלחמת לבנון הראשונה-ציורים.......................................Lebanon First War -Paintings
    מלחמת לבנון השניה-..............Lebanon Second War
    מלחמת לבנון השניה-ציוריםLebanon Second War-Paintings
    מבצע "עופרת יצוקה" בעזה.... Operation " cast lead " in Gaza
    מבצע "עופרת יצוקה" בעזה ציורים ........................... Paintings Operation "cast lead " in Gaza
    חגים ומועדי ישראל.......... Holidays of Israel
    מרכזי יהדות בעולם..................Central Judaism in the world
    בית כנסת ואתר הנצחה..A synagogue and amemorial
    עמוד זיכרון 2
    גלריה 1.ציורי התנ"ך ........... Galery1- Bible paintings
    גלריה 2-ציורי מלחמות ישראל ......................................Gallery 2 - Paintings of Israel's wars
    תערוכות ציורים........... Exhibition of paintings
    עיתונות ופרסומים ........... Newspapers & PeriodIcals
    דברים בשם אמרם ................ Letters & Writings
    ציוני דרך ...... ................ Mileston
    סרטים 1 תערוכות ציורים של האמן דניאל אופיר.........................Video 1 Exhibitions of Paintings - Daniel Ophir
    סרטים - 2 VIDEO הענקת אלבום "פנים חדשות לתנ"ך" Donation of the "Faces Of The Bible" Album
    סרטים - 3 VIDEO קטלוגים ציורים מלחמות ישראל, תנ"ך, הגדה Catalogues - Israeli wars, Bible,Haggada,
    סרטים -4 VIDEO מבראשית לקוממיות From Genesis to Independence
    סרטים -5 VIDEO חייו של אמן-דניאל אופירThe life of an artist - Daniel Ophir
    פורום לתגובות.Forum feedback
    צור קשר.Contact Us

 

 

 
 
                 12השבטים בישראל                   
                 
The12 tribes in Israel
 
                  English - press
 
            

 

 

 

הרב דוד לאו

הרב של מודיעין

 "אברהם אבינו", "אבי האומה", שני בנים לו, יצחק וישמעאל.

יצחק נבחר להיות הממשיך ובעקבות יצחק יש לו שני בנים,עשו ויעקב.

 

יעקב נבחר להיות הממשיך. ליעקב כאבי האומה שנים עשר בנים. שני עשר בנים מארבע נשים, כאשר בני לאה הם המרכזיים, ראובן, שמעון, לוי, יהודה יהיה אחר כך בראש השבט, יהודה יהיה אחר כך כממשיך.

 

והנה זוכה גם יעקב מרעיתו רחל לשני בנים, יוסף ובנימין.

 

יוסף כבנו של יעקב, כבן אהוב של רחל, זוכה יוסף גם לברכה מיוחדת, כאשר שני בניו מנשה ואפרים, שנולדים לו בארץ מצרים, לא בארץ האבות, ארץ ישראל. זוכה יוסף, שני הבנים הללו מוגדרים אף הם כשני שבטים ומצטרפים אף הם להשלים את הפאזל המושלם של שנים עשר שבטים שכל אחד ואחד תפקיד לו בחיי האומה.

 

שבט לוי ילווה את בית המקדש, שבט יהודה, שבט הממלכה ובמקביל לו בני יוסף שבט אפרים בממלכת ישראל.

 

      
                      
 
 
 
 
                      

                    

 
  
 
 
 
                    
 
 
                    

ראובן בכרי אתה כחי וראשית אוני יתר שאת ויתר עז: פחז כמים אל-תותר כי עלית משכבי אביך אז חללת יצועי עלה: בראשית מט, ג-ד 

 

Reuben, you are my first-born, my might and first fruit of my vigor, exceeding in rank and exceeding in honor.  Unstable as water, you shall excel no longer; for when you mounted your father’s bed, you brought disgrace.    Genesis 49, 3-4  

           
 
 
       

         

שמעון ולוי אחים כלי חמס מכרתיהם: בסדם אל-תבא נפשי בקהלם אל-תחד כבדי כי באפם הרגו איש וברצנם עקרו-שור: ארור אפם כי עז ועברתם כי קשתה אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל:  בראשית מט, ה-ז  

          

simeon and Levi   are    a pair; their weapons are tools of lawlessness. Let not my person be included in their council, let not my being be counted in their assembly. For   when angry they slay men, and when pleased they main oxen. Cursed be their anger so fierce, and their wrath so relentless. I will divide them in Jacob, scatter them in Israel.                                            Genesis 49,5-7   
 

                     
 

                   

יהודה אתה יודוך אחיך ידך בערף איביך ישתחוו לך בני אביך: גור אריה יהודה מטרף בני עלית כרע רבץ כאריה וכלביא מי יקימנו: לא-יסור שבט   מיהודה ומחקק מבין רגליו עד כי-יבא שלה ולו יקהת עמים: אסרי לגפן עירה ולשרקה בני אתנו כבס ביין לבשו ובדם-ענבים סותה: חכלילי עינים מיין ולבן-שנים מחלב: בראשית מט, ח-יב

                   

You, O Judah, your brothers shall praise; your hand  shall be on the nape of your foes; your father’s sons  shall bow low to you. Judah is a lion’s whelp; on prey, my son, have you grown. He crouches, lies down like a lion, like the king of beasts-who dare rouse him?  The scepter shall not depart from Judah, nor the ruler’s staff from between his feet; so that tribute shall come to him and the homage of people be his. He tethers his ass to a vine, his ass’s foal to a choice vine; he washes his garment in wine, his robe in blood of grapes. His eyes are darker than wine; his teeth are whiter than milk.                  Genesis 49, 8-12                                                                                                      

                                                             

                     
                      

זבולן לחוף ימים ישכן  והוא לחוף אניות וירכתו על-צידן:
בראשית מט, יג

                       

Zebulun shall dwell by the seashore; he shall be a haven for ships, and his flank shall rest on Sidon. Genesis 49,13                         

                    

               

 

יששכר חמר גרם רבץ בין המשפתים: וירא מנחה כי טוב ואת- הארץ כי נעמה ויט שכמו לסבל ויהי למס- עבד:
בראשית מט, יד-טו

                     

Issachar is a strong-boned ass, crouching among the sheepfolds. When he saw how good was security, and how pleasant was the country, he bent his shoulder to the burden, and became a toiling serf. Genesis 49, 14-15

 
                    
 
                   

דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל: יהי-דן נחש עלי-דרך שפיפן עלי-ארח הנשך עקבי-סוס ויפל רכבו אחור לישועתך קויתי יהוה: בראשית מט, טז-יח

                    

Dan shall   govern his people, as one of the tribes of Israel. Dan shall be a serpent by the road, a viper by the path, that bites the horse’s heels so that his rider is thrown backward. I wait for Your  deliverance, O LORD.  Genesis 49, 16-18

 

                    
 
                     

 גד גדוד יגודנו והוא יגד  עקב: בראשית מט, יט

                     

Gad shall be raided by raiders, but he shall raid at their heels. Genesis 49, 19

 
 
                    
 
                     

 מאשר שמנה לחמו והוא יתן מעדני-מלך:  בראשית מט, כ

                   

Asher’s bread shall be rich , and he shall yield royal dainties. Genesis 49, 20

 
 
                     
 
                     

   נפתלי אילה שלחה הנתן אמרי שפר:  בראשית מט, כא

                     

Naphtali is a hind let loose, which yields lovely fawns. 
Genesis 49, 21 

                     
                      

 

בן פרת יוסף בן פרת עלי-עין בנות צעדה עלי-שור: וימררהו ורבו וישטמהו בעלי חצים: ותשב באיתן קשתו ויפזו זרעי ידיו מידי אביר יעקב משם רעה אבן ישראל: מאל אביך ויעזרך ואת שדי ויברכך ברכת שמים מעל ברכת תהם רבצת תחת ברכת שדים ורחם: ברכת אביך גברו על-ברכת הורי עד-תאות גבעת עולם תהיין לראש יוסף ולקדקד נזיר אחיו: בראשית מט, כב-כו

                     

Joseph is a wild ass, a wild ass by a spring -wild colts on a hillside. Archers bitterly assailed him; they shot at him and harried him. Yet his bow stayed taut, and his arms were made firm by the hands of the Mighty One of Jacob-there, the Shepherd, the Rock of Israel-the God of your father who helps you, and Shaddai who blesses you with blessings of heaven above, blessings of the deep that couches below, blessings of the breast and womb. The blessings of your father surpass the blessings of my ancestors, to the utmost bounds of the eternal hills. May they rest on the head of Joseph, on the brow of the elect of his brothers. Genesis49,22-26
       
                                                                                   

                     

                     

         
 
                      בנימין זאב יטרף בבקר יאכל עד ולערב יחלק שלל:

בראשית,מט,כז       

                        

Benjamin is ravenous wolf; in the morning he consumes the foe, and in the evening he divides the spoil.  Genesis 49, 27

 

 
 
 
                      לקבלת אינפורמציה על
   12 שבטי ישראל הקש
         For information about
  
         THE 12 TRIBES IN ISRAEL press
 
 
 
 
 
 
                       
                        English - press
 
                       

הרב דוד לאו

הרב של מודיעין

 

אחד האירועים המכוננים את האומה הישראלית, זהו המאורע של יציאת מצרים.

יציאת מצרים היא העובדה שהנה, עם של עבדים שזוכה לתואר עם בני ישראל, מפי פרעה מלך מצרים.

 יוצא ממצרים בניסים גדולים, עשר מכות שמונחתות על מצרים ולאחריהם קריעת ים סוף.

 עם ישראל עובר בקול תרועה רמה, קול תרועה שבא לידי ביטוי ארבעים שנה אחר כך.

 עוד מזכירה רחב ביריחו ואומרת, שמענו, הוביש השם את מי ים סוף בפניכם.

 כי יציאת מצרים הייתה פעולה אדירה שהעם כולו והעולם כולו ישתהה לראות כיצד עם של עבדים יוצא.

אבל ליציאה עצמה אין תועלת,כי אם יוצאים ובורחים ממקום ללא מטרה אין פשוט תועלת, עלולה להיווצר אנרכיה, עלולה להיווצר ערבוביה.

 מדגישה התורה ואומרת למשה רבנו. משה האישיות שנבחרה להוציא את ישראל ממצרים. נאמר לו, בהוציאך את העם ממצרים תעבדו את האלוהים על ההר הזה, כלומר, בדרך שיוצאים ממצרים, התחנה הראשונה חייבת להיות הר סיני.

מקום בו תקבלו תורה, קודקוד, חוקים כיצד להתנהל, כיצד להיות עם מיוחד, עם שמנהל את חייו בדרך ארץ ובמופת אלוקי לכל העולם כולו.

בהר סיני מקבלים תורה, איתה יוצאים לכיוון ארץ ישראל.

כאשר נמצאים במדבר חוזרים להם מרגלים, שהלכו לתור את ארץ כנען.

חוזרים ומתארים שהארץ לא כל כך טובה, ומסיתים את לב העם וגורמים לו להצטער על ההליכה ממצרים לארץ ישראל. ברגע זה מתעשת משה ומשאיר בשלב זה את העם במדבר עד שמתחלף הדור.

כיוון שהעם שיצא ממצרים היה עם של עבדים. לא יכולים היו לחיות חיים של עם משוחרר בארץ שלהם. כשמתחלף דור וכשמתחילה לה תקופה חדשה, בניהם כאן, אחרי ארבעים שנה, יכולים להיכנס לארץ ישראל ולהתחיל בארץ חיים של עם בארץ אבות.

 אבל משה כבר לא זוכה להיכנס איתם. משה חוטא בחטא של הכאה בסלע, באי ציות לקדוש ברוך הוא. כאן דווקא בגלל שאישיותו הגדולה דורשת ממנו את הציות המכסימאלי, כי הרי ממנהיג אנחנו מצפים להיות מושלם.

ברגע שאינו מציית בצורה המלאה, נשאר משה במדבר, אינו נכנס לארץ.

יהושע בן-נון תלמידו, נכנס בראש עם ישראל לארץ ישראל.מנחיל אותה, את ארץ אבות, לנחלת בנים.

 
 
 
                       


וירא מלאך יהוה אליו בלבת-אש מתוך הסנה וירא
 והנה הסנה בער באש והסנה איננו אכל: ויאמר משה
אסרה-נא ואראה את -המראה הגדל הזה מדוע לא-
יבער הסנה. שמות ג, ב-ג
 
 

An angel of the LORD appeared to him in a blazing fire out of a bush. He gazed, and there was a bush all aflame, yet the bush was not consumed. Muses said, “I must turn aside to look at this marvelous sight; why doesn’t the bush burn up?”                        
Exodus 3, 2-3 

 
 

ימינך יהוה נאדרי בכח ימינך יהוה תרעץ אויב: וברב גאונך תהרס קמיך תשלח חרנך יאכלמו כקש:  וברוח אפיך נערמו מים נצבו כמו-נד נזלים קפאו תהמת בלב-ים: שמות טו, ו-ח 

Your right hand O LORD, glorious in power,  Your right hand O LORD   shatters   the foe! In Your great triumph   You    break Your opponents; You send forth Your fury, it consumes them like straw. At opponents; You   send forth Your fury, it consumes them like straw. At the blast of Your   nostrils the waters piled up, the   floods stood straight like a wall; the deeps froze in the heart of the sea.  Exodus 15, 6-8

 
 
 

ותקח מרים הנביאה אחות אהרן את התף בידה ותצאן כל-הנשים אחריה בתפים ובמחלת: ותען להם מרים שירו ליהוה  כי גאה גאה סוס ורכבו רמה  בים:  

 שמות טו, כ-כא

Then Miriam the prophetess, Aaron’s sister, took a timbrel in her hand, and all the women went out after her in dance with timbrels. And Miriam chanted for them: Sing to the LORD for he has triumphed gloriously; Horse and driver He hurled into the sea. Exodus 15, 20-21

 
 
 

ויסעו מאילם ויבאו כל- עדת בני ישראל אל-מדבר-סין אשר בין אילם ובין סיני בחמשה עשר יום לחדש השני לצאתם מארץ מצריים:  שמות טז , א     

Setting out from Elim, the whole Israelite community came to the wilderness of Sin, which is between Elim and Sinai, on the fifteenth day of the second month after their departure from the land of Egypt. Exodus 16, 1

 


 

ויהי ביום השלישי בהית הבקר ויהי קלת וברקים וענן כבד על-ההר וקל שפר חזק  מאד ויחרד כל-העם אשר במחנה: ויוצא משה את-העם לקראת האלהים מן- המחנה ויתיצבו בתחתית ההר: והר סיני עשן   כלו מפני אשר ירד עליו יהוה באש ויעל עשנו כעשן הכבשן ויחרד כל-ההר מאד: שמות יט,  טז-יח

on the third day, as morning dawned, there was thunder, and lightning, and a dense cloud upon the mountain, and a very loud blast of the horn; and all the people who were in the camp trembled.  Moses led the people out of the camp toward God, and they took their places at the foot of the mountain. Now Mount Sinai was all in smoke, for the LORD had come   down upon it in fire; the smoke rose like the smoke of a kiln, and the whole mountain trembled violently.                                     Exodus 19, 16-18
    
                                                                                                

 
 

ואם-אסון יהיה  ונתתה נפש תחת נפש: עין תחת עין שן תחת שן יד תחת יד רגל תחת רגל: כויה תחת כויה פצע תחת פצע חבורה תחת חבורה: שמות,כא,כג-כה

But if other damage ensues, the penalty shall be life for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, burn for burn, wound for wound , bruise for bruise. Exodus 21, 23-25

 
 


 

 אלה המצות אשר צוה יהוה את-משה אל-בני ישראל בהר סיני:  ויקרא כז, לד               

 These are the commandments that the LORD gave Moses for the Israelite people on Mount Sinai.                            Leviticus 27, 34

             

 
 
 


 

ויהי בנסע  הארן ויאמר משה קומה יהוה ויפצו איביך וינסו משנאיך מפניך ובנחה יאמר שובה יהוה רבבות אלפי   ישראל: במדבר י, לה-לו  

When the Ark was to set out, Moses would say: Advance O LORD! May Your  enemies be scattered, and may Your foes flee before You! And when it halted, he would say: Return, O LORD, You who are Israel’s myriads of thousands!
Numbers 10, 35-36

 


 

ויהי בנסע  הארן ויאמר משה קומה יהוה ויפצו איביך וינסו משנאיך מפניך ובנחה יאמר שובה יהוה רבבות אלפי   ישראל: במדבר י, לה-לו  

 

When the Ark was to set out, Moses would say: Advance O LORD! May Your  enemies be scattered, and may Your foes flee before You! And when it halted, he would say: Return, O LORD, You who are Israel’s myriads of thousands!
Numbers 10, 35-36

 
 
 
 
 לקבלת אינפורמציה על
יציאת מצרים ומתן תורה הקש

For information about
The exodus from Egypt
AND RECEIVING THE TORAH
press

http://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=3152

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=3435


 
 
 הציורים: כל הזכויות שמורות לאמן דניאל אופיר
Paintings: Copyright artist Daniel Ophir
 
 
 
                             
 

  

       

 


כניסות