בניית אתרים בחינם
 
 
        עיואן אברהם            
         קבלן חשמל         050-5347455         
          והארקות!

 

   החלפת צנרת מים לפלסטיק?    עצות לשיפוץ    הפסקת חשמל מה עושים?    כיצד נגן מפני מתחי יתר?    מהי ביקורת חשמל עצמית?    מי אני?
   חיסכון בדוד החשמל    דרכים לחיסכון באנרגיה    פורום תגובות ושאלות    הכל אודות הארקה    מה מותר לעשות בלי חשמלאי?
 
    מהו חשמלאי מוסמך?
    למה לבחור קבלן רשום?
    איזה מאוורר לקנות?
    מהם מודולים לבית חכם?
    מהי התנגדות ומוליכות חשמלית?
    מהי התחשמלות?
    מהו חשמל סטטי?
    מהו שעון שבת?
    מהו זרם חילופין?
    מהי יעילות אנרגתית?
    מהו איזון פאזות?
    מהו משנק?
    מהי נורת ליבון?
    מהי נורת הלוגן?
    מהו פלואורוסצנט?
    מהם צבעי הפלואורוסצנט?
    מהו ממסר פחת?
    מהו אל פסק?
    מהם יחידות מידה לתאורה?
    מהו מונה החשמל הביתי?
    למה צלופח לא מתחשמל?
    אני הוזה? ברז מחשמל?
    למה אנו נהנים ללכת יחפים?
    טיפול בהתחשמלות
    תוצאת הארקה פגומה
    דרישות לקולט ברקים
    תכנון חשמל במטבח
    בדיקות חשמל עם מהנדס בודק
    אנרגיה חלופית
    משק האנרגיה בישראל 2012
    מהו מוליך על?
    מהם ברקים ורעמים?
    התקנים לבקרת תאורה
    תיקון תריס חשמלי
    מחירון מומלץ לעבודות חשמל
    מבצעים
    פינת הסיפורים
    שיר השירים
    רוחניות
    צור קשר ותגובה

רשם הקבלנים פועל מכוח חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט–1969 וממונה ע"י שר הבינוי והשיכון.
תפקידיו של הרשם נקבעו בחוק ובין היתר כוללים רישום קבלנים, ביטול רישום, העלאת סיווג ונקיטה באמצעי משמעת כנגד
הקבלנים.


פנקס הקבלנים: הרשם מנהל את פנקס הקבלנים בו מופיעים כל הקבלנים הרשומים וסיווגם המקצועי והכספי.


רשימת הענפים וענפי המשנה: הרשימה, הקבועה בחוק, כוללת את כל מגוון עבודות הבניה לרבות בניית פנים, תשתיות,
מערכות מים וביוב, מערכות אלקטרומכניות, עבודות גשרים ונמלים ועוד. החוק קובע כי מי שפועל באחד הענפים בהיקף העולה
על 35,000 ש"ח חייב להירשם בפנקס הקבלנים בענף ובסיווג המתאימים. מי שלא פועל כאמור - עובר עבירה פלילית ועלול
להסתכן גם בחשיפה נזיקית, חוזית ואחרת.

 

 

 

אכיפה: רשם הקבלנים פועל לאיסוף מידע על קבלנים באינם רשומים כדין והפועלים באתרי בניה בניגוד לחוק. כנגד קבלנים אלה
פועל הרשם, בשיתוף פעולה עם נציגי הרשויות המקומיות, להגשת כתבי אישום. חשוב לציין שמידע מסוג זה על קבלן עלולה להכשיל
גם בעתיד על רישומו בפנקס ובוודאי תקשה עליו.

 

 

 

תלונות דיירים: רשם הקבלנים פועל לבדיקת תלונות דיירים כנגד קבלנים רשומים ומוסמך להטיל סנקציות
במקרים בהם הונחה דעתו כי אלה הפרו את תקנות רישום קבלנים (ערעור
מהימנות והתנהגות בניגוד למקובל), תשמ"ט-1988

קבלן רשום - התחלה טובה בבחירת בעל מקצוע!

לינק לאתר רשם הקבלנים:
  טלפון להתקשרות
050-5347455
כתב ויתור                      הצהרה משפטית