בניית אתרים בחינם
 
 
        עיואן אברהם            
         קבלן חשמל         050-5347455         
          והארקות!

 

   החלפת צנרת מים לפלסטיק?    עצות לשיפוץ    הפסקת חשמל מה עושים?    כיצד נגן מפני מתחי יתר?    מהי ביקורת חשמל עצמית?    מי אני?
   חיסכון בדוד החשמל    דרכים לחיסכון באנרגיה    פורום תגובות ושאלות    הכל אודות הארקה    מה מותר לעשות בלי חשמלאי?
 
    מהו חשמלאי מוסמך?
    למה לבחור קבלן רשום?
    איזה מאוורר לקנות?
    מהם מודולים לבית חכם?
    מהי התנגדות ומוליכות חשמלית?
    מהי התחשמלות?
    מהו חשמל סטטי?
    מהו שעון שבת?
    מהו זרם חילופין?
    מהי יעילות אנרגתית?
    מהו איזון פאזות?
    מהו משנק?
    מהי נורת ליבון?
    מהי נורת הלוגן?
    מהו פלואורוסצנט?
    מהם צבעי הפלואורוסצנט?
    מהו ממסר פחת?
    מהו אל פסק?
    מהם יחידות מידה לתאורה?
    מהו מונה החשמל הביתי?
    למה צלופח לא מתחשמל?
    אני הוזה? ברז מחשמל?
    למה אנו נהנים ללכת יחפים?
    טיפול בהתחשמלות
    תוצאת הארקה פגומה
    דרישות לקולט ברקים
    תכנון חשמל במטבח
    בדיקות חשמל עם מהנדס בודק
    אנרגיה חלופית
    משק האנרגיה בישראל 2012
    מהו מוליך על?
    מהם ברקים ורעמים?
    התקנים לבקרת תאורה
    תיקון תריס חשמלי
    מחירון מומלץ לעבודות חשמל
    מבצעים
    פינת הסיפורים
    שיר השירים
    רוחניות
    צור קשר ותגובה
 

קיץ 2012 הפך למאתגר עבורנו ובעיקר בעבור חברת החשמל בישראל.
בכל שנה החברה נערכת כדי לספק את הביקושים הגוברים לחשמל בימים החמים. בשנה זו ההיערכות מורכבת במיוחד, ואין ערובה לכך שאכן נצליח לספק את כל הביקוש לחשמל של תושבי ישראל.
 
איך נוצר המצב הזה?
מהם הקשיים המיוחדים העומדים לפתחנו?
 
המידע המובא לפניכם מכיל מונחים בסיסיים רלוונטיים להבנת המצב שנוצר, לצד שאלות ותשובות שכולנו

עשויים להיתקל בהן.
 
ביחד נעבור את הקיץ בשלום.
 
מקורות האנרגיה של חברת החשמל
 
 
1. "ים תטיס" - גז ישראלי
 
שותפות של קבוצת דלק ונובל אנרג'י. בעלת מאגרי הגז: "נועה" משנת 1999 , "מרי B" משנת 2000 .
"ים תטיס" מספקת גז טבעי לחברת החשמל החל משנת 2004 בשני הסכמים:
  • הסכם ראשון משנת 2002
  • הסכם נוסף משנת 2009 .
2. EMG
- גז מצרי
חברת
EMG היא מיזם משותף לחברות מצריות וישראליות, אשר קיבל מממשלת מצרים זיכיון לייצא גז לישראל. על פי ההסכם,
"
EMG" אמורה לספק גז טבעי לחברת החשמל ל 20- שנה, החל מיולי 2008 .
בתחילת 2011 , עם שינוי המשטר במצרים, החלו פיצוצים חוזרים ונשנים בצינור הגז במצרים, אשר גרמו לפגיעה משמעותית
באספקת הגז המצרי. בשנת 2011 סיפקה
EMG בפועל רק כ 30%- מכמות הגז החוזית. לאחרונה הודיעו חברות הגז הלאומיות במצרים על הפסקת אספקת גז טבעי ל- EMG , ונכון להיום אין אספקת גז טבעי ממצרים לישראל.
 
3. "שותפות תמר"
קבוצת הבעלים של השדות "תמר" ו"דלית" הכוללת את החברות: נובל אנרג'י האמריקאית, קבוצת דלק, ישראמקו, ודור גז.
שדה "תמר" נמצא 90 ק"מ מערבית לחיפה. בחודש מרס 2012 נחתם ההסכם לרכישת גז טבעי משדה "תמר" למשך 15 שנה,
החל מחודש יולי 2013.
 
4. מקורות גז פוטנציאליים:
 
  • שדה "דלית", 50 ק"מ מערבית לחדרה, בבעלות שותפות "תמר".
  • שדה "לוויתן", 120 ק"מ מערבית לחיפה, בבעלות דלק, נובל אנרג'י ורציו.
  • שדות "מירה"+"שרה", 40 ק"מ מערבית לחדרה, בבעלות עופר נימרודי והכשרת היישוב.
5. גז טבעי נוזלי גט"ן – LNG   
גז המיובא במכליות במצב צבירה נוזלי. מתוכננת הקמת מצוף ימי, כ- 10 ק"מ מערבית לאתר "אורות רבין", אשר יהיה מחובר למערכת הולכת הגז. אוניית LNG הנושאת את מכלי הגז הנוזלי, תתחבר אל המצוף, תגזז את הגז - תהפוך אותו מנוזל לגז - והוא יוזרם ישירות למערכת ההולכה הארצית. הפרויקט מתוכנן להסתיים בסוף שנת 2012.
 
הקמת המצוף וחיבורו למערכת ההולכה הם באחריות נתג"ז. חכירת אוניית LNG בעלת יכולת גיזוז וההתקשרות עם חברות בינלאומיות לאספקת גז נוזלי הן באחריות חברת החשמל.
 
להבדיל מאוויר או ממים, שהם משאבי טבע קיימים, חשמל צריך לייצר. ייצור החשמל מתבצע בתהליך ארוך מורכב, תוך שימוש בדלק לסוגיו, פחם, סולר, מזוט או גז. מאז שנת 2004 עברה חברת החשמל באופן הדרגתי לייצר את החשמל גם באמצעות גז טבעי - שהוא דלק זול יותר ונקי יותר. לצערנו, מאגרי הגז שהשתמשנו בהם בשנים האחרונות אינם זמינים עוד. כך נאלצנו לחזור ולהשתמש בסולר ובמזוט - עובדה שאילצה את חברת החשמל להסב מחדש תחנות כוח לשימוש בהם במקום בגז. הסבה זו דורשת משאבים כספיים רבים, היא אורכת זמן וכרוכה באישורים ממשרדי הממשלה השונים.
 
איך הגענו למחסור בגז טבעי?
אספקת הגז הסדירה ממצרים פסקה בתחילת שנת 2011 בשל פיצוצים חוזרים ונשנים בצינור הגז המצרי, עד שבאפריל 2012 הודיעו המצרים על הפסקת אספקת הגז באופן מוחלט. כמויות הגז הזמינות ממאגר "ים תטיס" שבים התיכון הולכות ופוחתות החל מסוף שנת 2011 בשל הידלדלות המאגר, ואילו הליך הפיתוח של שדה "תמר" מורכב וארוך, ולא
צפוי להסתיים לפני אמצע שנת 2013 . לפיכך נותרה מדינת ישראל כמעט ללא גז. כושר הייצור של חברת החשמל מאפשר לה כיום לייצר 50% מן החשמל באמצעות גז טבעי, לצערנו, בפועל רק כ 15%- מן החשמל מיוצר כיום באמצעות גז טבעי.
 
למה חברת החשמל הסתמכה באופן כל כך גורף על הגז הטבעי?
חברת החשמל התריעה לאורך שנים על הצורך בהקמת תחנת כוח פחמית נוספת. הסיבה העיקרית לכך הייתה הרצון ליצור איזון בין סוגי הדלקים המשמשים לייצור חשמל, ולא "לשים את כל הביצים בסל אחד" – במקרה הזה: סל הגז הטבעי. למרבה הצער, בגלל שיקולים אלה ואחרים, לא קיבלה החברה עד היום את כל האישורים הנדרשים לבניין תחנת כוח פחמית נוספת באשקלון.
 
מדוע המחסור עלול להחריף בקיץ הקרוב?
בימים שבהם החום גדול ורבים מפעילים מזגנים, נוצרים ביקושי שיא לחשמל. בקיץ הקרוב קיימת סבירות גבוהה שהביקושים לחשמל עלולים להיות מעבר להיצע המוגבל שתוכל החברה לייצר. כתחליף לגז הטבעי הנמצא במחסור, תיאלץ החברה בקיץ לייצר חשמל באמצעות כמויות מוגברות של דלקים נוזליים )מזוט וסולר(, וקיים חשש כי יכולת הייצור הכוללת תפחת בשל תנאי מזג האוויר, ויכולת ייצור קטנה יותר בשל המעבר מגז לסולר או מזוט. מיותר לציין כי במצב רגיש שכזה, כל תקלה בלתי צפויה באחת מיחידות הייצור של החברה או יותר, תביא למצב של מחסור חמור בחשמל.
 
מנכ"ל החברה הקים ועדת היגוי הפועלת בכל המישורים באמצעות תתי-צוותים:
דלקים: היערכות לרכישת סולר ומזוט בכמויות הנדרשות, הכנת מלאים והבטחת אספקה סדירה שלהם במהלך חודשי הקיץ. לקוחות: חברת החשמל מפעילה הסדרים מיוחדים שיש לה עם לקוחותיה, המסייעים להבטיח אספקת חשמל סדירה בשעות שיא בביקושים. החברה פונה לציבור הלקוחות בהמלצות לחסוך בחשמל, מפרסמת טיפים לחיסכון, ואף מבצעת מבצע הנחות בחשבון החשמל במהלך הקיץ, המיועד לעודד חיסכון בחשמל. ייצור והולכה: תחנות שפעלו במשך שנים באמצעות גז טבעי, מוסבות כך שיתאימו לייצור בסולר ובמזוט. זאת נוסף למערך השיפוצים המתוכנן והכנת מערכות הייצור, ההולכה וההשנאה לפעילות מיטבית. תרגול: ביחידות 
 
איך תתמודד החברה עם אירועים של מחסור משמעותי בחשמל העלולים להתרחש במהלך הקיץ?
במצבים של מחסור חמור בחשמל תיאלץ החברה לנהל את המחסור בחשמל ולבצע הפסקות חשמל לחלק מהלקוחות, לזמנים קצובים וקצרים ככל הניתן.
 
איך יחליטו למי לנתק את החשמל?
יש תכנון מושכל מראש של חלוקה הוגנת כאשר יש לבצע הפסקות חשמל. בעת התכנון מתחשבים בסוג הלקוחות שעל הקו, נמנעים ככל האפשר מניתוק מקומות חיוניים, ולא מנתקים מקומות קריטיים )בתי חולים, מתקני צבא וביטחון, מתקני חברת החשמל עצמה ועוד(. היקף ההפסקות ומשכן הם נגזרת של היקף המחסור בחשמל.
 
האם ניתוקי החשמל מתוכננים במהלך כל הקיץ?
אנחנו עושים הכול כדי שזה לא יקרה. אבל ייתכנו מצבי קיצון שבהם יהיה מזג אוויר חם שיגרום להפעלת מזגנים רבים ולביקושים גבוהים מדי לחשמל - כך שכמות ייצור החשמל לא תוכל לענות על הביקוש. מצבים אלה יחריפו במקרים של תקלות אפשריות ביחידות ייצור. אין אנו יכולים לנבא כמה ימים ובמשך כמה זמן יהיה מחסור.
 
מה יכול האזרח הפשוט לעשות כדי לעזור למנוע הפסקות חשמל?
הסטת צריכה - להסיט שימוש במכשירים עתירי אנרגיה: תנור אפייה, מכונת כביסה, מייבש כביסה, מדיח כלים, לשעות הבוקר המוקדמות או הערב המאוחרות.
חיסכון בחשמל = חיסכון בכסף = שמירה על איכות הסביבה.
 
איך מפחיתים את צריכת החשמל?
  • מזגנים: כוונו את המזגן ל 25- מעלות. כוונו את פתחי פיזור האוויר הקר כלפי מעלה, נקו את המסננים לפי הצורך, הקפידו על סגירת חלונות ודלתות כשהמזגן עובד, השתמשו באמצעי הצללה בחלונות חשופים לשמש, כבו את המזגן כאשר אתם יוצאים מן החדר.
  • תאורה: החליפו את נורות הליבון בנורות פלואורסצנטיות קומפקטיות, ונצלו את התאורה הטבעית ככל האפשר.
  • כביסה וייבוש: כבסו רק כאשר המכונה מלאה, המעיטו בשימוש במייבש כביסה בקיץ.
  • רכישת מכשירים חשמליים: בחרו דגמים בעלי צריכת אנרגיה נמוכה = דירוג אנרגטי גבוה A או קרוב ל- A.
  • מקמו את מכשיר החשמל בצורה נכונה, למשל: המקרר צריך להיות במקום מוצל ורחוק מתנור האפייה.
 
*טיפים נוספים ומפורטים לחיסכון בחשמל ניתן למצוא באתר זה.
 
כיצד יש להיערך בבניינים עם מעליות למצב אפשרי של הפסקות חשמל? 
- אחזקת גנרטור לגיבוי.
- יש לוודא תקינות מערכת תאורת חירום, לרבות חיבורה לגנרטור.
- ברבי קומות שבהם מותקן גנרטור חירום על פי חוק, יש לוודא תקינות לפחות אחת לחצי שנה, לרבות חיבור הגנרטור למעלית.
- יש לוודא תקינות פעמון האזעקה במעלית.
- בכל מקרה של עצירת המעלית יש להתקשר למכבי האש בטלפון חירום 102.
- חילוץ מתא המעלית ייעשה רק על ידי מי שהוסמך לכך.
 
מקורות:
אתר חברת החשמל
מערך הכבאות
  טלפון להתקשרות
050-5347455
כתב ויתור                      הצהרה משפטית