x
בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 

   הרב שלמה משיח זצ"ל    אודות    הפיוט    אליהו משיח ז"ל

זאת התפילה והבקשה ערך וסידר הרב המקובל רבי שלמה משיח בן אסתר זצ"ל

שנתבקש לישיבה של מעלה ביום טו' תמוז שנת התשט"ז תנצב"ה.

תפלה נאה ערוכה כדי לאמרה בכל עת לפני כל תפלה או למוד.

צריך לאמרה בכוונה ואימה ברעדה ובעמידה.

אסור להפסיק לשום דבר ואפילו דבר שבקדושה.
כל העושה כן מובטח שתפילתו מתקבלת בעזר האל. 
 

יְהוָֹה הוּא הוֹוֶה הָיָה וְיִהְיֶה

הַמַאְצִיל אוֹר מֵאַיִן הוּא מְהַוֶוה

וּבָרָא יֵש וְהוּא זָן וּמְחַיֶה

הַצָר צוּרָה בְרָצון לֹא בְמִקְרֶה

אֲשֶׁר עָשָׂה וְהוֹצִיא כָל לְאוֹרָה

בְאֵין נִמְצָא בְלא חוֹמֶר וְצוּרָה

גְדוֹל עֵצָה וְרַב הָעַלִילִיָה

דְרָכָיו נִפְלְאוּ מֵחַי וְנִבְרָא

הַיָחִיד הוא בְתַכְלִית הַפְּשׁוּטָה

וְהוּא נֶעֱלָם מִכָּל. לֹא אֵיךְ וְלֹּא מָה

זוֹהַר הוֹדוֹ וְיִקְרַת תַעֲצוּמוֹתָיו

חוֹסֶן יִשְׁעוֹ וְסוֹדוֹ אֶל יְרֵיאָיו

טוּבַת שִׁפְעוֹ אוֹרוֹ גָנוּז לְבָנָיו

יְמִין חַסְדוֹ פְשׁוּטָה אֶל מְשׁוּבָיו

כְּנִשְׁמָתִי וְחַיוּתִי בעודי

לכל נמצא כמו כן הוא דודי

מכל נסתר ונגלה הוא בשכלי

נורא נשא בזכרי נהפך הודי

סגיא כוח ורם עניו וסובל

עיניו צופות לכל גם שוכני תבל

פועל אמת שוחד לניו עול

צדק לובש משפט אוחז ומוחל

קדמון לכל ואין סוף לאחריתו

רחום לכל ונאמן בבריתו

שמי עליון כשא כבוד תפארתו

תבל ארצו הדום רגלי מלכותו

מי יספר תהילות ה'.

 

ומה אני קרוץ מגוש אדמה

ומי הוא עושה עש כסיל וכימה

ומה אני כתולעת ורמה

ומי יוצר המוני שרפי רומה

ומה חיי קצוצים בטפחות

ומי בורא לרום כסא וחיות

ומה כוחי עלול בחטא ודמות

ומי מאציל וגנוז במאורות

אני מורכב תחת מערך וכוכב

והוא יחיד ונעלה מכל מחצב

אני נפסד תחת זמן ונרקב

והוא אין סוף לא מזרח ומערב

כי אל דעות ה'.

 

הפליא חסדו להציץ מחרכים

שכינת עוזו השרה בין החומרים

בהפרידו בני אדם לאומים

ויעקב בחר לו נפש בשבעים

הנחיל ועטרם בשלוש כתרים

ושני לוחות נתן לברית עולמים

קראם לו לממלכת כהנים

רוח קדשו ולהקת הנביאים

אשר על כן יעצני כליותי

להתחנן לפני חוקר טוחותי

להתפלל עלי רובי צרותי

בקש סלח לרוב מיני חטאתי

אולי יראת ה'.

 

בראש כפוף בעינים שחוח

בקול שבר וגרון מר צרוח

בלב נדכה ומעי הום ככנור

בברכים כרועים שפל רוח

ובנפילת אפים ראש וקומה

ובלחיכת לשון עפרות אדמה

ובפרישת כפים צד שמימה

וברעידת האברים באימה

ובלשון נא וצוארי כאגמון

באין נוזל דמע לסלוח עון

שכלי כחי וחושי ועצבי

רופפות ונבעתות בתמהון

קחו עמכם דברים ושובו אל ה'

 

אנא אלי לפניך חטאתי

והחטאתי וישר העויתי

ופשעתי ונגדי כלמתי

וחזרתי סליחתך קויתי

אשמתי לך ובגדתי במדות

גזלתי דברתי שקר ומרמות

העויתי והרשעתי בגיאות

זדוני גברו חדלתי למנות

חטאתי החטאתי את כשרים

טפלתי שוא יעצתי רע לרעים

כפרתי בך לצתי דברי חכמים

מאסתי בך בחרתי במרעים

נאצתי עשיתי כל תועבות לך

סררתי עברתי על כל מצותך

פשעי סתמו צנורי שפעך

צררתי ציערתי לעושה רצונך

קלקלתי מעשי קשיתי ערפי

רצתי לרע ושחתתי את דרכי

תאבתי לחטוא לבי תעיתי

ועד רבים כמו אלי עשיתי

וממצות ומשפטיך סרתי

אמת צדק עמך אני תיעבתי

אני חייב עלי כל תלונותי

על כל הבא עלי אני סבבתי

לפניך תבוא תפלת ערער

אל תעלם אזנך מתחנת בער

ברחמיך מחול וסלח וכפר

למענך עשה ואל תאחר

הודעת לעניו נאמן ביתיך

שלש עשרה מדות רחמי טוביך

אני אעביר כל טובי על פניך

זכור נא ברוגזיך רחמיך

ויקרא בשם ה'.

 

ה' הוא אלי מי אל כמוך

ה' נושא עון ברחמיך

ועובר על פשע בחנוניך

ומאריך אף לשארית נחלתיך

לא תחזיק אפך לעד לשבים

ברוב חסדו חפץ גם לא זכאים

אמת חותמך שוב נא ברחמים

כובש עון אתה נוצר חסדים

מוחה חטאת אוהביו דור אלפים

נושא עון תתן אמת לתמים

בחסדו לאברהם גם על פשעים

למחול החטא נשבע לאבות קדושים

ומנקה הוא מימי קדם לשבים

לא ינקה לשונאיו הרשעים

כי שומע אל אביונים ה'.

 

שעה לקול מעורר הרחמים

שומע לתפלה מרבה החסדים

שמור לי ממקריים הרעים

שלח  לי משיח הוא אב לבנים

תקן אותי לעשות הטוב רציני

ברכת אהרן ברכני ותשמרני

תאיר פניך אלי ותחנני

תשא פנים תשים שלום החייני

תאיר ארץ הלבנה כחמה' חמה

יאיר שבעתיים כשבעה והיה

ה' מלך מטה ומעלה ה' אחד

ושמו אחד ה'.

 

יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך

ה' צורי וגואלי