x
בניית אתרים בחינם
אלי אסקוזידו | ראש מועצת נחל שורק | אלי אסקוזידו מוביל את מועצת נחל שורק להישגים רבים בתחומים כגון: חינוך, תרבות, ספורט, דאגה לפרט ועוד.
 

סדרת הרצאות בנושא "דור המסכים" התקיימה במועצה בזכות אלי אסקוזידו

כמנהגו ממשיך ראש המועצה האזורית נחל שורק – אלי אסקוזידו, להזמין מרצים למועצה על מנת להעביר תכנים בנושאים מרתקים שונים. הרעיון הוא להעמיק את הידע של התושבים במגוון תחומים ולחשוף בפניהם פרספקטיבות שונות על המציאות וההוויה האנושית.

אלי אסקוזידו

הפעם הזמין אלי אסקוזידו את האנתרופולוג תמיר ליאון שנענה להזמנה והגיע לנחל שורק עם סדרת הרצאות בנושא תקשורת ומדיה. ההרצאות התמקדו בנושא "דור המסכים" והמרצה הסביר להורי הילדים המתבגרים במועצה אודות ההשפעות וההשלכות האפשרויות של המדיה על הילדים. זהו דור שמבלה שעות רבות מול מסכים שונים: טלוויזיה, סמארטפון, מחשב וכו' – במהלך ההרצאות רכשו המשתתפים ידע רב וקיבלו לידיהם כלים להתמודדות אל מול המציאות המודרנית.

לצפייה נוספת:

אלי אסקוזידו מזמין את גרשון בר כוכבא להרצות במועצה

לאתר הבית של אלי אסקוזידו | אלי אסקוזידו מקבל את פרס ירושלים  |  לאתר המועצה האיזורית נחל שורק
logo בניית אתרים בחינם