בניית אתרים בחינם

עוד לפני שקמה מדינת ישראל הגיעו ארצה העולים.מכל ארצות תבל באו לכאן כדי להפריח את הארץ שהייתה שוממה ומלאת ביצות .חלקם עזבו חיים נוחים ,עושר וכבוד ומסרו את נפשם למען הארץ שאהבו .בזכות מסירות נפשם יש לנו היום מדינה פורחת .בפרשת השבוע אנחנו נפגשים עם העולה הראשון -אברהם אבינו.קראו את הפסוקים "לך ־ לך מארצך ומולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך." כך פונה ה' לאַבְרָם, ואברם קם, עוזב הכול והולך. לאן? לכנען, אל ארץ לא נודעת.

למידע נוסף הקליקו כאן

מתוך מגילת העצמאות

מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה חתרו היהודים בכל דור לשוב ולהיאחז במולדתם העתיקה, ובדורות האחרונים שבו לארצם בהמונים ,וחלוצים  ,מעפילים ומגִנִים הפריחו נשמות , החיו שפתם העברית ,בנו כפרים וערים , והקימו ישוב גדל והולך השליט על משקו ותרבותו ,שוחר שלום ומגן על עצמו  ,מביא ברכּת הקִדמה לכל תושבי הארץ ונושא נפשו לעצמאות ממלכתית  .בשנת תרנ"ז (7981 )נתכנס הקונגרס הציוני לקול קריאתו של הוגה חזון המדינה היהודית תיאודור הרצל והכריז על זכות העם היהודי לתקומה לאומית בארצו.

זכותו ההיסטורית של עם ישראל בארץ ישראל הוכרה בהצהרת בלפור מתאריך 2 בנובמבר 1917, ואושרה בכתב המנדט מטעם חבר הלאומים, אשר נתן במיוחד תוקף בינלאומי לקשר ההיסטורי שבין העם היהודי לבין ארץ ישראל ולזכות העם היהודי להקים מחדש את ביתו הלאומי.


חוק השבות

חוק השבות, תש"י–1950 מעניק לכל יהודי שהביע את רצונו להשתקע בישראל את הזכות לעלות לישראל ולקבל תעודת עולה, אלא "אם נוכח שר הפנים שהמבקש –  פועל נגד העם היהודי; או עלול לסכן בריאות הציבור או ביטחון המדינה; או  בעל עבר פלילי העלול לסכן את שלום הציבור". בהתאם לחוק האזרחות הישראלי תעודת עולה מזכה מיידית באזרחות ישראלית.

 

החוק התקבל בכנסת ב-5 ביולי 1950 (כ' בתמוז ה'תש"י), בעקבות יוזמה של חבר הכנסת זרח ורהפטיג ממפלגת "הפועל המזרחי", והיה במשך שנים רבות הביטוי החוקי המרכזי להיותה של מדינת ישראל מדינת הלאום של העם היהודי. בשנת 2018 קיבל רעיון השבות מעמד חוקתי בסעיף 5 של חוק יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי.


למידע נוסף הקליקו כאן


עלייה לארץ ישראל – למידע נוסף הקליקו כאן


תרומת העלייה למדינת ישראל

מדינת ישראל נבנתה על ידי עולים שהגיעו לארץ טרם הקמתה ולאחר כינונה. מפעל העלייה הוביל לבניית החברה הישראלית המגוונת ורבת ־התרבויות, והוא אחד מהמאפיינים המייחדים את עם ישראל ואת מדינת ישראל. רבים בחברה הישראלית הם עולים או צאצאים למשפחות עולים, ולהם מורשת משפחתית הנטועה בעלייה לארץ.


עידוד עלייה ותושבים חוזרים

אגף בכיר לעידוד עלייה ותושבים חוזרים אחראי על עידוד חזרתם של ישראלים השוהים בחו"ל, שמירה על קשר עימם ועל קליטת החוזרים בארץ.

השמירה על קשר מתבצעת ע"י יצירת קשר רציף עם הישראלים בחו"ל באמצעות פרויקט "הבית הישראלי" – מוקד קשר, מידע ותרבות הפועל בשפה העברית, למען הקהילה הישראלית. "הבית הישראלי" מופעל בשיתוף עם קונסוליות ישראל בחו"ל. המחלקה עומדת בקשר עם 60 נציגויות ישראל בעולם ומתדרכת אותם בקשר לטיפול בישראלים ברמת הפרט וברמת הקהילה.

כיום פועלים 14 בתים ישראלים בעולם - 10 בצפון אמריקה , שניים באירופה – פריז ולונדון, קייב ומוסקבה.

במסגרת עבודת האגף, נבנות  תוכניות לעידוד חזרה ע"י יצירת הזדמנויות מעשיות לחזרה, כגון: ירידי תעסוקה, עידוד חזרה לנגב ולגליל, לשכונות הרחבה בקיבוצים, פרויקטים ליזמים עסקיים ועוד, כאשר "הבית הישראלי" הינו הזרוע הביצועית בחו"ל. האגף אוסף, מפיק ומפיץ חומר מידע והסברה עדכני לכל נציגויות ישראל בעולם ומשמשת דסק בינלאומי לקונסוליות ולישראלים בחו"ל.

 

תשומת לב רבה מוקדשת לעידוד חזרה של בני נוער במסלולים ייחודיים, כגון: "גרעיני צבר" של תנועת הצופים ו"צבר" בצפון אמריקה. רבים מבני הנוער הלוקחים חלק בפעילות צבר בחו"ל עולים לישראל לשרת שרות מלא בצה"ל, רובם בהתנדבות. הם עוברים תהליך הכנה ואימוץ בקיבוצים קולטים, למשך כל השרות בצה"ל. שנת שרות – בני ישראלים באים לשנה לשרות חברתי-קהילתי בישראל, במסגרת תנועת הצופים בישראל.

למידע נוסף הקליקו כאן


קישורים לאתריםאתר הסוכנות היהודית

עלייה לא"י – אתר ויקפדייה

העליות לא"י – אתר מט"ח

חוברת עלייה

שבוע העליות – משרד החינוך

עלייה וקליטה – אתר מנהל חברה ונוער

עליה ועולים - פורטל עובדי ההוראה

עלייה לארץ - מעריב

שבוע העלייה – תשפ"א משרד העלייה והקליטה

סרטוני עלייה וקליטה באתר לב דעת

העלייה הגדולה לא"י - סרטון

סרטון שירי עלייה

שירי עלייה – משרד החינוך

המסע לארץ ישראל יהודי אתיופיה – משרד החינוך

עידוד העלייה והשבת ישראלים – אתר הסוכנות

סרטון שירי עלייה מכל הזמנים

מידע על עלייה באתר - ללמוד בכיף
סרטון שירי עלייה הקליקו על התמונה או על הקישור

https://www.youtube.com/watch?v=CZYsmQ2NmjI&feature=youtu.be


הקליקו על דף הPDF לפתיחת הקובץטואול - בניית אתרים בחינם