בניית אתרים בחינם
         ACA ישראל
לתרומות מסורת שבע באנונימיות וללא עמלה: https://did.li/X1A5q

 


שנים עשר הצעדים של
ACA

 1. הודינו שהיינו חסרי אונים מול ההשפעות של אלכוהוליזם או חוסר תפקוד משפחתי, שחיינו הפכו לבלתי ניתנים לניהול.

 2. הגענו לאמונה ש'כוח' עצום מאיתנו יכול להשיב אותנו לשפיות.

 3. קיבלנו החלטה למסור את רצוננו ואת חיינו להשגחתו של 'אלוהים' כפי שאנחנו מבינים את המושג 'אלוהים'.

 4. ערכנו "רשימת מִמְצָאִים" [inventory] מוסרית מעמיקה ואמיצה של עצמנו.

 5. הודינו בפני 'אלוהים', עצמנו ואדם נוסף על טיבם המדויק של הטעויות שלנו.

 6. היינו נכונים לחלוטין ש'אלוהים' יסיר את פגמי האופי שלנו.

 7. ביקשנו בענווה מ'אלוהים' שיסיר את החסרונות שלנו.

 8. ערכנו רשימה של כל האנשים שגרמנו להם נזק והגענו לנכונות לְכַפֵּר בפני כולם.

 9. כיפרנו ישירות בפני אותם אנשים בכל מקום שהדבר היה אפשרי, לְמַעֵט כאשר זה היה גורם נזק להם או לאחרים.

 10. המשכנו לערוך "רְשִימוֹת מִמְצָאִים" אִישִיוֹת, וכאשר טעינו הודינו בכך מיד.

 11. באמצעות תפילה ומדיטציה המשכנו לחפש איך לשפר את הקשר המודע עם 'אלוהים', כפי שאנחנו מבינים את המושג 'אלוהים', כשאנו מתפללים רק לָיֶדע של רצונו עבורנו ולָכוח לנהוג בהתאם.

 12. משחווינו התעוררות רוחנית כתוצאה מצעדים אלה, ניסינו לשאת מסר זה לילדים בוגרים אחרים שעדיין סובלים וליישם עקרונות אלה בכל תחומי חיינו.  אזור זה נשאר קבוע בכל חלקי האתר
אזור זה נשאר קבוע בכל חלקי האתר
אזור זה נשאר קבוע בכל חלקי האתר
 כל הזכויות שמורות לטו-אול בניית אתרים