x
בניית אתרים בחינם
Hosted by ImageHost.org
הוכן ע"י ירין [:
 
 
מנויי שלוק 3333   >
הטבות & פרסים & הורדות & ועוד המון כיף  .. (:
הדבר השווה ביותר P;
תירשמו - הנאה ?! מובטחת ^^
מצפיייים לכם הפתעות ענקיוווווות   3333 .  (:
מבצעים הטבות הורדות ימים מיוחדים פרסים ו כ י ף  .  ♥
אנחנו ?! מבטיחות שעם תרשמו ?! = לא תצטערוו  =  #  OO =
 
שם + שם אתר :
כתובת :
איפה שמתי את השלט :
איימל :
 
* חווובה איימל תקין  , שהסיסמאות להטבות ,,
והודעוווות מיוחדות ?! [: ישלחוווווו  אליכם  333 > '
 
שלט 3>
חוווווווובה לעשים ! אנחנו בוודקות (:
 
1. שירה | סטנלי
אימייל : shirac106@walla.co.il
 
2. עדי | לארב
איימל : ADIBITON3@WALLA.COM
 
3. טל | טל
איימל : pop2all@walla.com
 
 4. מאי מייסייט 
איימל :  May@Rainess.Com
 
5.  קרן-לולו
  
6. מעוז ~ לים  
איימל :  katshop.vix@gmail.com
 
7. סיוון | אסתי גינזבורג
איימל : neli_33@walla.com
 
8. שיר | טאצ'
איימל : tach11@walla.com
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
 
* לא מווווגבל * (:
תירשמוווו   = זה כלכך שוווה  3333  > '
צוות שלוק (:
 כל הזכויות שמורות לצוות שלוק = בלבד =
כל התכנים מקוריים ומיוחדים לאתר , אין להעתיק (:
Shlook.vix.co.il | 2all | 2010 | ירין .